Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Općina Gračac

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA26.3.2012.


Na temelju odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05), odredbe članka 23.


Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 96/03), odredbe članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09),odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Komunalno d.o.o  Gračac  od 22.02.1999 god


direktor trgovačkog društva  


donosi


 


OPĆE I TEHNIČKE UVJETE


isporuke vodnih usluga na području Općina  Gračac


ZA preuzimanje dokumenta kliknite OVDJEObjavljeno: 26.3.2012.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR