Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE - Općina Gračac

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE30.8.2012.


OPĆINA GRAČAC


Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode


 


Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode


Župan Zadarske županije je 28. kolovoza 2012. godine za cijelo područje Zadarske županije proglasio elementarnu nepogodu zbog šteta nastalih kao posljedica dugotrajne suše.


Stoga pozivamo sve fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed posljedica elementarne nepogode.


 


Rok za prijavu istječe 05. rujna 2012. godine. Nakon proteka roka, Povjerenstvo će provjeriti i ispitati zaprimljene prijave, te nakon ovjere valjanosti podataka izraditi izvješće o štetama.


Prijavi je potrebno priložiti vlasnički list.


 


POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE


- Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Zadarske županije


Obrazac za prijavu štete (klikni za preuzimanje):


- Obrazac za prijavu štete


 Objavljeno: 30.8.2012.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR