Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA - Općina Gračac

OBJAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA3.5.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo


 


 


 


 


 


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU


 


ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


Kandidat:


 


MARKO BOJIĆ; GRAČAC, ŠKOLSKA UL. 3; rođ. 30.09.1963; OIB: 16958214201; M


 


Zamjenik kandidata:


 


FRANE RAČIĆ; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 6; rođ. 03.11.1966; OIB: 65103834875; M


 


 Predlagatelj:


     
 

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


 

  


 


 


 


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, utvrdilo je i prihvatilo


 


 


 


 


 


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU


 


ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


Kandidat:


 


GORAN ĐEKIĆ; GRAČAC, DR.ANTE STARČEVIĆA 11; rođ. 08.05.1968; OIB: 22889379299; M


 


Zamjenik kandidata:


 


FRANJO TOMIĆ; GRAČAC, OBROVAČKA UL. 6; rođ. 06.05.1960; OIB: 46897326810; M


 


 Predlagatelj:


              

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP


 
 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS


 
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS


 
 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS


 

  


 


 


 


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je i prihvatilo


 


 


 


 


 


PRAVOVALJANOM KANDIDATURU


 


ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


Kandidatkinja:


 


NATAŠA TURBIĆ; GRAČAC, HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 67; rođ. 14.11.1982; OIB: 15972183919; Ž


 


Zamjenik kandidatkinje:


 


ANTO JURIĆ; GRAČAC, VLAŠIĆKA ULICA 3; rođ. 21.04.1965; OIB: 54407521641; M


 


 Predlagatelj:


         

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ


 
 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU


 

  


 


 


 


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ


 

 


 

 


 


 


 


 


REPUBLIKA HRVATSKA


 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 


OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


 


GRAČAC, 3. svibnja 2013.


 


 


 


 


 


 Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine GRAČAC, sastavilo je


 


 


 


 


 


ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA


 


ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRAČAC


 


 


 


 


   1. Kandidat: MARKO BOJIĆ


 


 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS


 


 Zamjenik kandidata: FRANE RAČIĆ


   1. Kandidat: GORAN ĐEKIĆ


 


 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP


 


 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS


 


 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS


 


 HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS


 


 Zamjenik kandidata: FRANJO TOMIĆ


   1. Kandidatkinja: NATAŠA TURBIĆ


 


 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ


 


 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU


 


 Zamjenik kandidatkinje: ANTO JURIĆ


 


 


 


 


      

 

 


 
 

PREDSJEDNIK


 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA


 

OPĆINE GRAČAC


 

 


 

NEVENKA ŠIMUNOVIĆ
Objavljeno: 3.5.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR