Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Poziv na predavanje pod nazivom "Europski strukturni i investicijski fondovi u RH 2014-2020 s naglaskom na mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata brdsko-planinskih područja" - Općina Gračac

Poziv na predavanje pod nazivom "Europski strukturni i investicijski fondovi u RH 2014-2020 s naglaskom na mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata brdsko-planinskih područja"13.5.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


 


Poziv na predavanje pod nazivom


"Europski strukturni i investicijski fondovi u RH 2024-2010


s naglaskom na mogućnosti sufinanciranja


razvojnih projekata brsdko-planinskih područja"


 


Zadarska županija organizira predavanje pod nazivom "Europski strukturni i investicijski fondovi u RH 2014-2020 s naglaskom na mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata brdsko-planinskih područja"


Predavanje će se održati 14. svibnja 2014. godine u prostorijama Općine Gračac u 14.30 sati.


Teme predavanja možete pogledati ovdje.


 


                                                 OPĆINA GRAČACObjavljeno: 13.5.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 2 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR