Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac - Općina Gračac

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac16.5.2018.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKA NAČELNICA


KLASA: 320-02/18-01/15


URBROJ: 2198/31-01-18-21


Gračac, 16. svibnja 2018. g.


 


Sukladno članku 29. stavku 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), Općina Gračac objavljuje


OBAVIJEST O POČETKU 


JAVNOG UVIDA


Općina Gračac izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Gračac (u daljnjem tekstu: Program). Javni uvid traje 15 dana, započinje 16. svibnja 2018. godine, a završava 30. svibnja 2018. godine.


Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom, može se izvršiti u vremenu od 16. do 30. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 13:00 h u sjedištu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, 1 kat, u Velikoj vijećnici. Prijedlog Programa je također objavljen na internetskoj stranici Općine Gračac (www.gracac.hr).


Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Gračac u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa obavezno se podnose pisanim putem, pri čemu se može koristiti obrazac koji se može preuzeti u Općini Gračac ili na internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr. Svi prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena odnosno naziva i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Gračac osobno ili poštom preporučeno, zaključno s 30. svibnjem 2018. godine.


 


OPĆINSKA NAČELNICA:


Nataša Turbić, prof.


                                    


 Objavljeno: 16.5.2018.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR