Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2019. godini - Općina Gračac

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Gračac u 2019. godini19.6.2019.


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Gračac“ 3/19)- u daljnjem tekstu: Program.


 


Općina Gračac, sukladno članku 5. Programa, u cilju poticanja razvoja poduzetništva, za provedbu ovog Programa osigurao je sredstva u Proračunu Općine Gračac za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.


Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 30.000,00 kuna.


 


Ukoliko pojedinom mjerom nije drukčije definirano, potpora se može ostvariti za prihvatljive troškove plaćene najranije od dana stupanja na snagu Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu– 20. travnja 2019. godine.  


 


Prednost prilikom dodjele potpora imaju deficitarne djelatnosti: bravari, stolari, urari, postolari, krojači, staklari, ključari, automehaničari, vulkanizeri, autolimari, limari, krovopokrivači, zidari, građevinari, slastičari, soboslikari, pekari, proizvođači gotovih proizvoda.


 


Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu.


 


Korisnik potpore dužan je dostaviti potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih dugovanja.


 


Korisnik potpore na dan predaje zahtjeva ne smije imati niti dospjela dugovanja prema Općini Gračac, što Općina Gračac provjerava u svojim službenim evidencijama.


Obrasci zahtjeva i izjave za prijavu dostupni su u pisarnici Općine Gračac ili na internetskim stranicama www.gracac.hr. Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima– ne otvaraj“.


 


Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Općine Gračac za 2019. godinu sukladno rasporedu na pojedinoj mjeri Programa, a najdulje do 10. prosinca 2019. godine, koji je i zadnji rok za predaju zahtjeva.Objavljeno: 19.6.2019.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
OBRAZAC-6   
divider
ikona
OBRAZAC-5   
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
OBRAZAC-2   
divider
ikona
divider
ikona
OBRAZAC-1   
divider
ikona
divider
ikona
OBRAZAC-4   
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR