Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića - Općina Gračac

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića2.10.2019.


Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića


Prema Programu podrške poboljšanju materijalnim uvjetima u dječjim vrtićima U u 2018. godini


MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU


Potprojekt uređenja vanjskog terena dječjeg vrtića


 


 


Naziv projekta:   „DV BALTAZAR“


Naziv korisnika: Općina Gračac


Kratki opis projekta: Projekt je ostvaren temeljem Ugovora o sufinanciranju Broj: 51-18, KLASA: 555-09/18-06/95, URBROJ: 519-03-1-2/2-4 od 05. srpnja 2018. godine.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:


Cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta boravka najmlađe populacije u dječjem vrtiću, demografska revitalizacija i zaustavljanje iseljavanja mladih naraštaja šire lokalne zajednice i pokazana briga Općine Gračac za najreproduktivniju skupinu roditelja općine i šire lokalne zajednice.


Provedbom projekta Općina Gračac je ostvarila cilj projekta u potpunosti, sve aktivnosti projekta su završene završetkom izgradnje i opremanja dječjeg igrališta, odnosno opremanjem fiksnom opremom, uređenjem okoliša, uređenjem vanjskih terena, sukladno projektnoj dokumentaciji i stavljanjem istoga na uporabu Dječjem vrtiću „Baltazar“ Gračac i široj lokalnoj zajednici.


Rezultati projekta u skladu s načelima stimulativne obiteljske i populacijske politike koji su postignuti provedbom su:  1. Osigurana dugotrajna korist institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi kao podrška najreproduktivnijoj skupini roditelja kroz jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja.

  2. Ostvaren doprinos stvaranju bolje demografske slike kroz pozitivni demografski prirast stanovništva i zaustavljanje iseljavanja mladih naraštaja.

  3. Omogućeno zapošljavanje roditelja, samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mjesta u široj lokalnoj zajednici odnosno na područjima Općine Gračac i Općine Lovinac (Dječji vrtić Baltazar Gračac koriste roditelji sa područja obje općine).

  4. Završeni infrastrukturni radovi i izgrađeno dječje igralište što ima izravan utjecaj na zadržavanje mladih obitelji u skladu sa propisima Republike Hrvatske.

  5. Nabavljena fiksna oprema za dječje igralište koje omogućava djeci tjelesni i mentalni razvoj, kolektivnu i samostalnu igru te djeci daje priliku za uspostavljanje novih kontakata i osigurava ulog u zdravlje djece.


Sredstva za daljnje funkcioniranje projekta je osigurala Općina Gračac u svom Proračunu, a dio projekta će se financirati i iz ostvarenih prihoda vrtića.


Održavanje objekta i daljnji nastavak projekta će se ostvariti kroz usluge Partnera 2- komunalno društvo GRAČAC ČISTOĆA d.o.o., Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac. Doprinos partnera na projektu je operativni na osiguravanju dostupnosti i sigurnosti vanjskog terena, redovnom održavanju izgrađenih objekata i fiksne opreme, održavanje drveća, zelenih površina staza i uređenih terena.


 


Ukupna vrijednost projekta: 565.381,10 HRK


Iznos koji sufinancira MDOMSP: 300.000,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta: 5.7.2018. – 30.9.2019.


 


Kontakt osobe za više informacija: 1. Svjetlana Valjin, mag. nov., pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Kontakt podaci: tel.: 023/773-007, mob.: 091/300-7772, e-mail: gracac@gracac.hrObjavljeno: 2.10.2019.


  • GRAČAC Hrvatska

    Posljednje novosti

    banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR