Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

UVODNA TRIBINA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 2019.-2020. ZA GRAD BENKOVAC, OPĆINU GRAČAC I OPĆINU LOVINAC - 31. 1. 2020., KIC Napredak, Gračac, 12:00h - Općina Gračac

UVODNA TRIBINA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 2019.-2020. ZA GRAD BENKOVAC, OPĆINU GRAČAC I OPĆINU LOVINAC - 31. 1. 2020., KIC Napredak, Gračac, 12:00h12.2.2020.


U Kulturno informativnom centru „Napredak“ Gračac je, u petak 31. siječnja 2020. godine u sklopu održavanja uvodne tribine predstavljen projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020.“ za Grad Benkovac, Općinu Gračac i Općinu Lovinac koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.


Ukupna vrijednost projekta je 471.877,50 kuna od čega je 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.


U sklopu tog razdoblja predviđeno je uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom za područje JLS, izrada vodiča za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanjem otpadom, odgovorno sakupljanje otpada, ponovna upotreba predmeta, kompostiranje. Izrada i distribucija letaka. Provest će se radio emisije, javne tribine, natjecanja po školama i vrtićima, proslava eko akcije Zelena čistka na Dan planeta Zemlje te radionice za djecu. Svim promotivnim materijalima prenijet će se poruke o odgovornom postupanju s otpadom i njegovim utjecanjem na ljudsko zdravlje i okoliš.


Prva tribina o održivom gospodarenju otpadom u Gračacu imala je cilj okupiti sve važne dionike na području Općine Gračac koji mogu doprinijeti boljoj implementaciji projekta, informiranosti i provedbi, a tako i većoj informiranosti stanovništva u vezi održivog gospodarenja otpadom. Okupili su se predstavnici komunalnih društava iz Općine Gračac i javnih uprava, kako bi se razmijenile informacije, ukazalo na poteškoće i uspješno riješilo probleme gospodarenja otpadom na području.


Nazočne je pozdravila Općinska načelnica Općine Gračac Nataša Turbić koja je tom prigodom istaknula važnost odvojenog prikupljanja otpada, a uvodnu tribinu na temu gospodarenja otpadom je vodila stručnjakinja za ekologiju Nikolina Bošnjak čime je ujedno predstavila aktivnosti koje su do sada napravljene na projektu. Naglasila je kako Hrvatska za malo više od mjesec dana mora odvajati i reciklirati 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla ali da smo unatoč obvezi Europske unije od te brojke vrlo daleko.


Projektni tim cijelog projekta čina: Geologika regulus, Studio grafičkih ideja, stručna suradnica diplomirani inženjer geologije, magistar znanosti Nikolina Bošnjak, PR univ.bacc.oec. Ana Crnković, grafička dizajnerica Alenka Dmitrović, dipl.ing.grf.teh, project manager Dubravko Crnković.


Sažetak edukacijske tribine o održivom gospodarenju otpadom Općina Gračac Datum: 31.01.2020. Vrijeme: 12:00-13:00 Mjesto: Kulturno informativni centar, Napredak Općina Gračac Prezentaciju pripremila: mr.sc. Nikolina Bošnjak dipl. ing. geol.


TEME: • Zakonski okvir - EU Direktive, nacionalni okvir i ciljevi lokalni ciljevi održivog gospodarenja otpadom u JLS, obaveze JLS

 • Aktivnosti iz PGO JLS, stanje realizacije

 • Uloga informativno izobraznih aktivnosti u gospodarenju otpadom


CILJEVI TRIBINE: • Poticanje dijaloga između dionika u sustavu gospodarenja otpadom međusobno te građana

 • Identifikacija problema –> moguća rješenja

 • Mogućnosti za koordinaciju i suradnju na području

 • Uloga informiranosti i edukacije u provedbi – očekivanja i primjeri

 • Povećanje informiranosti i edukacija građana i drugih dionika u sustavu OGO


OBJEKTIVNI PROBLEMI TROŠKOVI I INFRASTRUKUTRA • Visoki troškovi uspostave infrastrukture

 • EU sredstva – izgradnja reciklažnih dvorišta u gradovima i općinama u RH-> korištenje sufinanciranja iz EU fondova

 • Navike i stavovi građana

 • EU sufinanciranje (MZOE)

 • Uvjeti:− PGO

 • Prostorni plan 

 • Čisto vlasništvo

 • Projektna dokumentacija i dozvole

 • U proračunu predvidjeti sufinanciranje


Ciljevi za recikliranje komunalnog otpada 1. godine u RH recikliralo se  manje od 20% komunalnog otpada Odlagalo se više od 60% na odlagalištima – odgoda za RH u odnosu na druge zemlje članice.Kada je riječ o odlaganju otpada na odlagalištima, države članice moraju ispuniti cilj od 10% do 2035. godine, a Hrvatska će taj cilj morati ispuniti do 2040., godine, pod uvjetom da smanji razinu odlaganja otpada na 25% do 2025. godine.


OBAVEZE JLS


PGO+godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
Izrada plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina koji mora sadržavati:
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije  odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
12. Osigurati uslugu odvoza otpada, posebnih vrsta otpada i zbrinjavanje otpada, izgradnja infrastrukture na području obuhvata JLS ( moguće i  zajednički sa susjednim JLS).
13. Obaveze - do 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% papira, metala, stakla i plastike (odvojeno sakupljanje otpada –primarna selekcija kod kuće)Objavljeno: 12.2.2020.Priloženi video


 • ikona
  divider
  GRAČAC Hrvatska

  Posljednje novosti

  banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR