Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O NAPLATI OPĆINSKIH RAČUNA BEZ PLAĆANJA NAKNADE OD STRANE UPLATITELJA U POŠTANSKI UREDIMA 23 440 GRAČAC I 23 445 SRB - Općina Gračac

OBAVIJEST O NAPLATI OPĆINSKIH RAČUNA BEZ PLAĆANJA NAKNADE OD STRANE UPLATITELJA U POŠTANSKI UREDIMA 23 440 GRAČAC I 23 445 SRB31.3.2021.


 


Poštovani sugrađani,


 


obavještavamo Vas da se od 29. ožujka 2021. godine u poštanskim uredima 23 440 Gračac i 23 445 Srb, sukladno potpisanom Ugovoru o poslovnoj suradnji između HP-Hrvatske pošte d.d. i Općine Gračac, naplata računa Općine Gračac provodi bez plaćanja naknade od strane uplatitelja.


 


U navedenim poštanskim uredima primat će se uplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, obračunatih kamata te općinskih pristojbi uz žalbu bez naplate naknade od strane uplatitelja.
Objavljeno: 31.3.2021.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR