Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE GRAČAC ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022. - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE GRAČAC ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022. 28.12.2021.


Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti koji podnesu pravodobne i potpune prijave na Javni poziv te se utvrdi da udovoljavaju sljedećim uvjetima:


·      da su redoviti studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj tekuće akademske godine 


·      da imaju prebivalište na području Općine Gračac neprekidno najmanje 3 godine prije dana raspisivanja javnog poziva


·      da istovremeno nisu korisnici druge stipendije 


·      da nisu apsolventi niti da imaju upisano mirovanje studentskih obveza


·      da su državljani Republike Hrvatske


·      da nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.


 


 


Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na Obrascu „Prijava na Javni poziv za stipendiju“ koji se može preuzeti na www.gracac.hr ili u Općini Gračac, predajom u pisarnicu Općine Gračac radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, poštom na adresu: OPĆINA GRAČAC, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac ili na adresu elektroničke pošte gracac@gracac.hr. Obrazac se osobno potpisuje te se uz njega prilaže propisana dokumentacija. Rok za dostavu prijava na Poziv je od dana objave do zaključno 25. siječnja 2022. godine.

Objavljeno: 28.12.2021.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR