OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - ZAKONSKA REGULATIVA
Zakonska regulativa vezana za izradu godišnjeg financijskog plana neprofitnih organizacija te godišnje izvješće o volontiranju
Prema čl.5. st.1 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija koja je obveznik dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu. U stavku 6. istog članka je navedeno da će Ministar financija propisati metodologiju izrade, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana.
Navedeni Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija je stupio na snagu 30.10.2015., međutim u čl.27. Pravilnika je navedeno da:
1. Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za razdobllje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
2. Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana i usvaja se do 31. prosinca 2015.
3. Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
Prema tome, neprofitna organizacija mora do 31. 12. 2015. usvojiti financijski plan za razdoblje od 31.1.2016 - 31.12.2016 a izrađuje ga temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, s time da se može voditi metodologijom propisanom u Pravilniku.
U istom Pravilniku je navedena obveza provođenja samoprocjene učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Upitnik koji se spominje je potrebno predati najkasnije do 28.3.2016.

Ovo su samo neke bitne odrednice, a cijelu zakonsku regulativu, te važeće izmjene i dopune možete pogledati na:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html


Godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini
Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu ("Narodne novine" br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatorima volontiranja ("Narodne novine" br. 101/08) neprofitne organizacije su dužne Ministarstvu socijalne politike  i mladih dosatviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini. Rok za dostavljanje izvješća je 28.2.2016. Izvješće se dostavlja putem web aplikacije koja je dostupna na : http://www.volonteri.mspm.hr


Više

OBAVIJEST UDRUGAMA - UVRŠTENJE U PROGRAME JAVNIH POTREBA ZA 2016. GODINU
Općina Gračac obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije da se od ove godine mijenja sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja za uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu.
Naime, za razliku od dosadašnjeg načina dodjele sredstava udrugama i neprofitnim organizacijama, kada su se natječaji i javni pozivi za financiranje u narednoj godini objavljivali tijekom rujna tekuće godine, od ove godine će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, biti objavljen Natječaj za kandidiranje programa i projekata za uvrštenje u programe javnih potreba Općine Gračac za 2016. godinu, kojem će prethoditi donošenje godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu.
Navedeni natječaj će biti objavljen u roku od mjesec dana po donošenju Proračuna Općine Gračac za 2016. godinu. Objava natječaja biti će realizirana putem mrežnih stranica Općine Gračac i Ureda za udruge Vlade RH.


Više

Obilježavanje 24. obljetnice stradanja Vukovara i Škabrnje
U suradnji sa OŠ Nikola Tesla i župom sv. Jurja, u Općini Gračac će se u srijedu 18.11.2015 održati sv. misa i paliti svijeće za sve stradale u Vukovaru i Škabrnji.
16:00 - sv. misa u župnoj crkvi
16:30 - program OŠ Nikole Tesle
         - paljenje svijećaViše

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE "NABAVA LOŽ ULJA ZA 2016 GOD. 8-2016-EBV"Više

PREDAVANJA "FINANCIRANJE RURALNOG TURIZMA KROZ REALIZACIJU MJERE 6. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014 - 2020 GODINE"
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA u suradnji sa Udrugom za ruralni razvoj Ravni kotari organizira set predavanja "Financiranje ruralnog turizma kroz realizaciju mjere 6. iz Programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014 - 2020 god."

Detaljne informacije, mjesto i vrijeme predavanja možete pogledati ovdje.


Više

1-5 od 151 - >>