IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POMOĆI STUDENTIMA OPĆINE GRAČAC
Javni poziv za dodjelu jednokratnih pomoći studentima Općine Gračac od 30. srpnja 2014. godine mijenja se i dopunjava na način da se rok za podnošenje prijava produžava do 29. kolovoza 2014. godine.


Više

Poziv na iskaz interesa za predstavljanje Općine Gračac na obilježavanju godine dana rada Seljačke tržnice Zadarske županije
Pozivamo Vas da sudjelujete u obilježavanju prve godine uspješnog poslovanja Seljačke tržnice predstavljanjem Općine Gračac u kulturnom dijelu programa. Svoj iskaz interesa dostavite do 20. kolovoza 2014. godine u ured UNDP-a u Zadru, na e-mail adresu helena.petrusic@undp.hr ili na telefonski broj 099/2103-509.


Više

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA
Čast nam je pozvati Vas na proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Program obilježavanja proslave možete pogledati ovdje.


Više

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POMOĆI STUDENTIMA OPĆINE GRAČAC
Pozivaju se studenti Općine Gračac da podnesu zahtjeve za isplatu jednokratne novčane pomoći koja će biti odobrena svim podnositeljima pravovremenih, potpunih prijava koji ispunjavaju sve uvjete navedene u javnom pozivu.

Više

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine stavlja se na javni uvid Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane WP1 Vučipolje - faza 1, Općina Gračac.

Studija će od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine, u uredovno vrijeme, biti izložena u prostorijama Općine Gračac (Park sv. Jurja 1, Gračac).

Javno izlaganje Studije održat će se 24. srpnja 2014 godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Gračac.Više

1-5 od 85 - >>