POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE GRAČAC ZA 2015. GODINU

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gračac za 2015. godinu su javne potrebe

u kulturi, športu, socijalnoj skrbi i ostalim društvenim djelatnostima.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva predlagači dostavljaju

na adresu:

OPĆINA GRAČAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac

Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva do zaključno 30. rujna 2014. godine.Više

ISPRAVAK POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE - NABAVA LOŽ ULJA ZA 2014. GODINU
Ispravak poziva za dostavljanje ponuda

Više

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDNET NABAVE - NABAVA LOŽ ULJA ZA 2014. GODINU

Poziv za dostavljanje ponudaViše

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POMOĆI STUDENTIMA OPĆINE GRAČAC
Javni poziv za dodjelu jednokratnih pomoći studentima Općine Gračac od 30. srpnja 2014. godine mijenja se i dopunjava na način da se rok za podnošenje prijava produžava do 29. kolovoza 2014. godine.


Više

Poziv na iskaz interesa za predstavljanje Općine Gračac na obilježavanju godine dana rada Seljačke tržnice Zadarske županije
Pozivamo Vas da sudjelujete u obilježavanju prve godine uspješnog poslovanja Seljačke tržnice predstavljanjem Općine Gračac u kulturnom dijelu programa. Svoj iskaz interesa dostavite do 20. kolovoza 2014. godine u ured UNDP-a u Zadru, na e-mail adresu helena.petrusic@undp.hr ili na telefonski broj 099/2103-509.


Više

1-5 od 88 - >>