PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE GRAČAC


Više

ODLUKA O DODJELI NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjeljuju se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac, a to su:

U kategoriji učenika osnovnih škola:

1. Mijo Bojić

         U kategoriji učenika srednjih škola 2014. godine iznimno se, zbog izvanrednog izjednačenog uspjeha učenica, dodjeljuju četiri nagrade, a nagrađuju se:

1. Una Rastović

2. Nikol Jović

3. Emilija Krivošija

4. Marija Šulentić

 Više

ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI
Javno priznanje „Godišnja nagrada Općine Gračac“ u 2014. godini dodjeljuje se Slavici Miličić iz Gračaca, Hrvatskog proljeća 1, za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Gračac, posebno na području osnaživanja položaja žena u zajednici.

Više

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI

Pozivamo ovlaštene predlagatelje da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Gračac u 2014. godini u kategorijama:

1. Počasni građanin Općine Gračac - 1 javno priznanje

2. Godišnja nagrada Općine Gračac - 1 javno priznanjeViše

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.Više

1-5 od 72 - >>