Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA SPREMAČ-DOSTAVLJAČ - Općina Gračac

OBAVIJEST: ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA SPREMAČ-DOSTAVLJAČ8.3.2013.


U "Narodnim novinama" broj 28 od 6. 3. 2013. objavljena je odluka o poništenju:


Klasa: 112-02/13-01/02


Urbroj: 2198/31-03-13-09


Gračac, 1. ožujka 2013. godine


 


Na temelju čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac donosi


 


Odluku o poništenju


 


Poništava se javni natječaj za radno mjesto spremač- dostavljač, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20 od 20. veljače 2013. (objava 442).


 


Temeljem čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


 


                                                                                      Općina GračacObjavljeno: 8.3.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR