Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. - Dokumenti

Odluke i objave

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Nabava Zaštita osobnih podataka
Općina Gračac je osnivač trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Adresa: Park Sv. Jurja 1, Gračac
Telefon: 023/773 925
OIB: 11250206587
e-mail: cistoca@gracac.hr
Direktor: Marko Galeikona
18.3.2024.  Donacije 2023.   
dividerikona
16.1.2024.  Raspored odvoza siječanj - lipanj 2024.g.   
dividerikona
28.8.2023.  OPERATIVNI PLAN CIVILNE ZAŠTITE Gračac Čistoća d.o.o.   
dividerikona
11.8.2023.  Obavijest o neradnom danu   
dividerikona
1.8.2023.  Objavljeni Natječaj za poslovođu u radnoj jedinici za komunalne djelatnosti   
dividerikona
27.7.2023.  Raspored odvoza srpanj-prosinac 2023.   
dividerikona
7.3.2023.  Donacije 2022.   
dividerikona
24.11.2022.  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac od 01.01.2023. godine   
dividerikona
24.11.2022.  Izmjene i dopune Cjenika usluge zakupa tržnog prostora 25.11.2022   
dividerikona
24.11.2022.  Suglasnost na prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac   
dividerikona
24.11.2022.  Očitovanje na prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac...   
dividerikona
24.11.2022.  Raspored odvoza siječanj - lipanj 2023   
dividerikona
10.11.2022.  OPĆI UVJETI USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO   
dividerikona
10.11.2022.  CJENIK USLUGE ZAKUPA TRŽNOG PROSTORA   
dividerikona
27.10.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Svih svetih 01.11.2022   
dividerikona
20.10.2022.  Izvješće o provedenom savjetovanju (Nacrt prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na pod...   
dividerikona
30.9.2022.  Obavijest korisnicima o novom rasporedu odvoza naselje Gračac   
dividerikona
5.9.2022.  Izmjena i dopuna cjenika grobnih usluga (EURO)   
dividerikona
5.9.2022.  Odluka o visini grobnih naknada (EURO)   
dividerikona
5.9.2022.  Cjenik ostalih komunalnih usluga (EURO)   
dividerikona
5.9.2022.  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (EURO)   
dividerikona
10.8.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Velike Gospe 15.08.2022.   
dividerikona
28.6.2022.  Cjenik ostalih komunalnih usluga 2022. g.   
dividerikona
28.6.2022.  Odluka o davanju suglasnosti na cjenik ostalih komunalnih usluga 2022. g.   
dividerikona
20.6.2022.  Pravilnik o radu   
dividerikona
13.6.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu - blagdan Tijelovo (16.06.2022.)   
dividerikona
27.5.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom praznika 30.05.2022. Dan državnosti   
dividerikona
27.5.2022.  Obrazac za dostavu mišljenja, prijedloga, primjedbi na Cjenik javne usluge   
dividerikona
27.5.2022.  Nacrt prijedloga Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračac   
dividerikona
27.5.2022.  Poziv za savjetovanje o nacrtu novog prijedloga Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Op&#...   
dividerikona
13.4.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih blagdana 2022.   
dividerikona
30.3.2022.  Donacije 2021.   
dividerikona
12.1.2022.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u 2022. godini   
dividerikona
16.11.2021.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu - praznik 18.11.2021.   
dividerikona
27.10.2021.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Svih svetih 01.11.2021.   
dividerikona
18.6.2021.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom praznika 22.06.2021.   
dividerikona
12.5.2021.  Obavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza otpada u naseljima Srb, Neteka i Donja Suvaja - 13.05.2021.   
dividerikona
5.5.2021.  Obavijest korisnicima - plan rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu   
dividerikona
26.4.2021.  CJENIK GROBNIH NAKNADA   
dividerikona
26.4.2021.  CJENIK GROBNIH USLUGA   
dividerikona
31.3.2021.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih blagdana 2021.   
dividerikona
25.3.2021.  Donacije 2020.   
dividerikona
25.3.2021.  Donacije 2019.   
dividerikona
10.3.2021.  Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Gračac   
dividerikona
2.3.2021.  Obavijest korisnicima o odvozu glomaznog otpada za 2021. godinu   
dividerikona
19.1.2021.  Obavijest vlasnicima grobnih mjesta na području Općine Gračac   
dividerikona
19.1.2021.  Obavijest o upravljanju grobljima na području Općine Gračac   
dividerikona
16.11.2020.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 18.11.2020.   
dividerikona
15.10.2020.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO na području Op...   
dividerikona
15.10.2020.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otp...   
dividerikona
15.10.2020.  Opći uvjeti o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalno...   
dividerikona
15.10.2020.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 31.1.201...   
dividerikona
19.6.2020.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 22.06.2020.   
dividerikona
4.6.2020.  Odluka o donošenju Cjenika ostalih komunalnih usluga s primjenom od 01. lipnja 2020. godine   
dividerikona
5.5.2020.  Obavijest korisnicima - plan rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2020. godinu   
dividerikona
9.4.2020.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih blagdana 2020.   
dividerikona
5.3.2020.  Obavijest korisnicima o novom rasporedu odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i odvozu glomaznog otpa...   
dividerikona
3.1.2020.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Sveta tri Kralja 2020.   
dividerikona
19.12.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana 2019.   
dividerikona
22.10.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu   
dividerikona
7.10.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 08.10.2019.-Dan neovisnosti   
dividerikona
14.8.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada u Srbu - 15.08.2019. blagdan Velike Gospe   
dividerikona
1.8.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 05.08.2019.-Dan domovinske zahvalnosti   
dividerikona
30.7.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu glomaznog otpada   
dividerikona
24.6.2019.  Obavijest   
dividerikona
30.4.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - 01.05.2019. Praznik rada   
dividerikona
18.4.2019.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih blagdana 2019   
dividerikona
25.3.2019.  Obavijest o radu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Gračac   
dividerikona
25.3.2019.  Obavijest korisnicima o početku rada reciklažnog dvorišta   
dividerikona
21.12.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana   
dividerikona
6.12.2018.  Popis lokacija s informacijama i uputama o odvojenom sakupljanju otpada na području Općine Gračac   
dividerikona
14.8.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - blagdan V. Gospe 15.08.2018.g.   
dividerikona
30.7.2018.  Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za po...   
dividerikona
30.7.2018.  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Op...   
dividerikona
21.6.2018.  Zaštita osobnih podataka - ZAHTJEV ISPITANIKA   
dividerikona
21.6.2018.  Obavijest o zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje Gračac Čistoća d.o.o.   
dividerikona
21.6.2018.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada - praznik 25.06.2018.g.   
dividerikona
26.4.2018.  Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
30.3.2018.  Plan nabave za 2018. g.   
dividerikona
22.2.2018.  Obavijest korisnicima o nemogućnosti odvoza otpada zbog vremenskih neprilika   
dividerikona
22.12.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
6.11.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
14.8.2017.  Obavijest korisnicima - blagdan Velika Gospa   
dividerikona
14.6.2017.  Obavijest korisnicima - praznik Tijelovo   
dividerikona
28.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada za dan 01.05.2017.g.   
dividerikona
14.4.2017.  Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsnih praznika   
dividerikona
6.4.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
21.2.2017.  Obavijest suvlasnicima - odabir predstavnika   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Božića   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom blagdana Svih Svetih   
dividerikona
Obavijest o rasporedu odvoza otpada tijekom blagdana   
dividerikona
Obavijest o odvozu glomaznog otpada   
dividerikona
Obavijest o doplatnim vrećama za smeće   
dividerikona
Obavijest korisnicima o odvozu otpada tijekom Uskrsa   
dividerikona
Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
Informacija o postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom   
dividerikona
Obavijest korisnicima naselja Srb o promjeni datuma odvoza otpada - zbog praznika dana 8.10.2015   
dividerikona
Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada - zbog nadolazećeg blagdana 5.8.2015 godine   
dividerikona
Obavijest o odvozu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada zbog nadolazećih blagdana 22.06. i 25.06.2015 godine   
dividerikona
Obavijest građanima Općine Gračac o odvozu otpada   
dividerikona
Odluka o primjeni novog cjenika komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Obavijest o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi za 2014. godinu   
dividerikona
Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja   
dividerikona
Odluka o određivanju visine pričuve   
dividerikona
Obavijest suvlasnicima prostora u stambenim zgradama   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača   
dividerikona
Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga   
dividerikona
Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Gračac Čistoća d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
Obavijest korisnicima   
dividerikona
Obavijest o izmjeni rasporeda odvoza otpada   
dividerikona
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača   
dividerikona
Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
Raspored odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Gračac za 2014. godinu   
dividerikona
Plan nabave za 2013. godinu   
dividerikona
Izjava o nepostojanju sukoba interesa   
dividerikona
Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i bio...   
dividerikona
Cjenik komunalnih usluga za mješani i biorazgradivi komunalni otpad   
dividerikona
Cjenik komunalnih i ostalih usluga   
dividerikona
Odluka o cijenama prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada   
dividerikona
Odluka o cijenama komunalnih i ostalih usluga   
divider