Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Natječaj za voditelja LAG-a LIKA - Općina Gračac

Natječaj za voditelja LAG-a LIKA7.2.2014.


Temeljem članka  27. Statuta, Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Lika na 4. sjednici održanoj 05. veljače 2014. godine donio je odluku o


RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIMANJE U


RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME VODITELJA UREDA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA


UZ PROBNI PERIOD OD 6 MJESECI


Opis poslova voditelja ureda LAG-a Lika:


- vođenje ureda LAG-a Lika


- promoviranje projekata i aktivnosti LAG-a


- organizacija i provođenje javnih nastupa LAG-a


- suradnja s ustanovama, organizacijama i institucijama na pripremi i provedbi projekata za   razvoj zajednice na području LAG-a, posebno programa i projekata ruralnog razvoja


- provedba informiranja, savjetovanja i izobrazbe zainteresiranih dionika s područja LAG-a


- koordinacija suradnje s drugim LAG-ovima na nacionalnoj i međunarodnoj razini


- koordinacija i vođenje rada volontera i vježbenika


- ispunjavanje obveza LAG-a propisanih zakonskom regulativom


- predlaganje prijedloga programa i planova rada LAG-a


- priprema, provođenje i nadzor razvojnih projekata LAG-a sukladno provedbi LRS


- iznalaženje mogućnosti za ostvarenje ciljeva definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a


- pravovremeno informiranje potencijalnih prijavitelja o svim mjerama ruralnog razvoja za   davanje potpora za financiranje projekata,


- sudjelovanje u pružanju savjetodavne i tehničke pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije kao i kvalitetnoj provedbi istih


- briga o organizaciji edukacija, seminara i radionica o izradi prijedloga projekata i o korištenju mogućih izvora financiranja


- i sve ostalo aktivnosti temeljem odluka upravnog odbora


Obvezni uvjeti radnog mjesta:


- visoka stručna sprema


- najmanje 2 godine radnog iskustva


- iskustvo na području izrade strateško-planske dokumentacije i vođenja razvojnih projekata


- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu


- napredno poznavanje rada na računalu


- vozačka dozvola B kategorije


- hrvatsko državljanstvo


Poželjni uvjeti:


- Poznavanje načela LEADER programa i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske


- visoka osobna motiviranost za doprinos razvoju solidarnijeg i tolerantnijeg društva


- iskustvo u administrativnom projektnom izvješćivanju


- odlične komunikacijske vještine u multisektorskom i multinacionalnom okruženju


- sposobnost organiziranja tima


- sposobnost motiviranja članova tima


- sposobnost kvalitetnog rada u timskom okruženju


- razvijene analitičke sposobnosti


- spremnost za putovanja i  terenski rad s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u zemlji i inozemstvu


- visok stupanj radne etike


Voditelj se zapošljava na određeno vrijeme od jedne godine uz probno probno razdoblje od 6 mjeseci.


Mjesto rada je ured u Gospiću, Budačka 12.


Uz prijavu kandidati su dužni  priložiti:


-          životopis


-          presliku diplome


-          presliku domovnice 


-          preslike osobne iskaznice


-          presliku vozačke knjižice ili uvjerenje o položenom vozačkom ispitu B kategorije


-          presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje o radno-pravnom statusu 


-          uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci)     


 Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji.


Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.  Zadržava se pravo poništenja Natječaja.


Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se najkasnije do 15. veljače, odnosno 8 dana od objave natječaja na službenim stranicama LAG-a Like i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA


Budačka 12


53000 Gospić


s naznakom: „Za natječaj“


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


Osoba za kontakt:                              Danijel Tušak


e-mail: danijel@tusak.hr;  mob: 098 308 636Objavljeno: 7.2.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR