Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA24.3.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKA NAČELNICA


KLASA: 061-01/14-01/02


URBROJ: 2198/31-01-14-2


GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.


 


Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje


 


JAVNI POZIV


ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA


ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA


          


Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.


 


Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.


 


UČENICI OSNOVNE ŠKOLE


 


Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.


 


Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.


 


Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.


 


UČENICI SREDNJIH ŠKOLA


 


Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.


 


Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.


 


Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:


-        prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te


-        osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.


        


        


Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:  1. uvjerenje o prebivalištu učenika

  2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja

  3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.


 


 


Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.


 


Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .


 


OPĆINSKA NAČELNICA:


Nataša Turbić, prof.Objavljeno: 24.3.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR