Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI - Općina Gračac

ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI22.4.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Općinsko vijeće


Općine Gračac


KLASA: 061-01/14-01/03


URBROJ: 2198/31-02-14-6


Gračac, 16. travnja 2014. g.


 


            Temeljem čl. 8. i 32. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13) te čl. 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ 2/14), Općinsko vijeće Općine Gračac na 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi


 


ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA


GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE GRAČAC


U 2014. GODINI


 


Članak 1.


         Javno priznanje „Godišnja nagrada Općine Gračac“ u 2014. godini dodjeljuje se Slavici Miličić iz Gračaca, Hrvatskog proljeća 1, za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Gračac, posebno na području osnaživanja položaja žena u zajednici.


 


Članak 2.


Priznanje iz čl. 1. ove Odluke u obliku tiskanog priznanja te prigodnog poklona u naravi dobitnici će biti uručeno na svečanoj sjednici prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine.


 


Članak 3.


         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Gračac“.


 


                                                                                                                                                                PREDSJEDNICA:


 Katarina Pleša JakovljevićObjavljeno: 22.4.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR