Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

ODLUKA O DODJELI NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA - Općina Gračac

ODLUKA O DODJELI NAGRADA NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA22.4.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKA NAČELNICA


KLASA: 061-01/14-01/02


URBROJ: 2198/31-01-14-12


GRAČAC, 17. travnja 2014. g.


Na temelju čl. 2. Pravilnika o nagrađivanju učenika te čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), a po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijedloga i prijava za nagrađivanje učenika, općinska načelnica Općine Gračac donosi


Odluku


o dodjeli nagrada najuspješnijim učenicima


Članak 1.          


         Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjeljuju se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac, a to su:


U kategoriji učenika osnovne škole:  1. Mijo Bojić


         U kategoriji učenika srednjih škola 2014. godine iznimno se, zbog izvanrednog izjednačenog uspjeha učenica, dodjeljuju četiri nagrade, a nagrađuju se:  1. Una Rastović

  2. Nikol Jović

  3. Emilija Krivošija

  4. Marija Šulentić


Članak 2.          


         Učenici iz čl. 1. ove Odluke bit će nagrađeni prigodnim poklonima.


Članak 3.          


         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 


OPĆINSKA NAČELNICA:


Nataša Turbić, prof.


 Objavljeno: 22.4.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR