Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA24.3.2015.


Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2015. godine dodijelit će se nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na području Općine Gračac. Prijave i prijedloge ovlašteni predlagatelji mogu podnositi najkasnije do 20. travnja 2015. godine do 15:00 sati, na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac sa naznakom


"za Javni poziv na nagrađivanje učenika".

Uvjete koje moraju ispunjavati kandidati možete pogledati ovdje.Objavljeno: 24.3.2015.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR