Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O PRISILNOJ NAPLATI POTRAŽIVANJA OPĆINE GRAČAC - Općina Gračac

OBAVIJEST O PRISILNOJ NAPLATI POTRAŽIVANJA OPĆINE GRAČAC4.8.2015.


prisilna naplata potraživanja Općine Gračac


Obavještavamo mještane Općine Gračac kako će Općina Gračac provoditi mjere prisilne naplate:
- komunalne naknade
- komunalnog doprinosa
- naknade za uređenje voda
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
- naknade za korištenje javne površine
- najma
- zakupa
nad dužnicima koji nisu podmirili svoje obveze s tog naslova. Napominjemo da se u ovršnom postupku visina duga uvećava za troškove postupka, odvjetnika i zateznih kamata.
Stoga, molimo sve dužnike da podmire svoje obveze kako u suprotnom ne bi povećali dug radi troškova suda, odvjetnika i kamata.
Upozoravamo sve vlasnike stambenih objekata koji nisu evidentirani kao obveznici plaćanja komunalne naknade i doprinosa da su bili dužni prilikom useljenja u objekat prijaviti objekat u općinu, a ako to nisu napravili da to učine odmah.
To mogu učiniti i putem telefona 023/773-007.
Kako obostrano ne bismo ulazili u složenu proceduru molimo mještane da plaćaju svoje obveze a sve daljnje informacije mogu dobiti na broj telefona općine 023/773-007.


Objavljeno: 4.8.2015.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR