Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV ZA SAKUPLJANJE PODATAKA O LOKACIJAMA NA KOJIMA SE NALAZI AZBESTNI OTPAD - Općina Gračac

POZIV ZA SAKUPLJANJE PODATAKA O LOKACIJAMA NA KOJIMA SE NALAZI AZBESTNI OTPAD30.9.2016.


Temeljem Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), članka 30. stavka 1. Općina Gračac poziva sve vlasnike i  korisnike građevina na području Općine Gračac na kojima se nalazi azbest da nam  do 30. studenoga 2016. godine dostave podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest te količinu istoga. 


REPUBLIKA HRVATSKA


           OPĆINA GRAČAC


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


    Odsjek za komunalni sustav i


             prostorno uređenje


 


KLASA: 351-01/16-01/8


URBROJ: 2198/31-03-16-2


Gračac, 30.09.2016. godine


           - VLASNICIMA I KORISNICIMA NEKRETNINA


                 NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC


P O Z I V


Poštovani,


Temeljem Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), članka 30. stavka 1. Općina Gračac poziva sve vlasnike i  korisnike građevina na području Općine Gračac na kojima se nalazi azbest da nam  do 30. studenoga 2016. godine dostave podatke o lokacijama građevina na kojima se nalazi azbest te količinu istoga. 


Podaci će se nakon prikupljanja prosljediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja   i pravovremenog zbrinjavanja azbestnog otpada na području Općine Gračac i   Zadarske županije u cjelini.


Prijavu nekretnina na kojima se nalazi azbest, lokaciju i količinu azbesta možete obaviti preuzimanjem obrasca na našoj web stranici, popuniti ga i dostaviti u  Općinu Gračac. Ili možete doći u Općinu Gračac da vam se pomogne ispuniti obrazac.


S poštovanjem,


                   


VODITELJ ODSJEKA:


Svjetlana Valjin, dipl. nov.


Prijavni obrazac


 Objavljeno: 30.9.2016.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR