Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA" - Općina Gračac

NATJEČAJ "POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA"3.3.2017.


Obavještavamo Vas da je Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo turizma, objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"


 


U nastavku dostavljamo osnovne informacije vezane za natječaj :


Opći cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.


 


Specifični ciljevi Poziva:


·         Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora


·         Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;


·         Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.


 


Ciljne skupine Poziva:


nezaposleni:


·         mlađi od 25 godina i/ili


·         stariji od 54 godine i/ili


·         osobe s invaliditetom


stručnjaci  iz turističko-ugostiteljskog sektora:


·         predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili


·         mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca


 


Prijavitelj i partneri: Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu


Prijavitelj biti  pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:


·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih ili


·         udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili  ugostiteljstva


Prihvatljivi  Partneri na projektu mogu biti:


·         udruga


·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih  sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva (raspon djelatnosti  sektora turizma i/ ili ugostiteljstva naveden je u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, odjeljak 55, 56 i/ili 79[1])


·         regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


 


Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  31.500.000,00 kn.


·         Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova


·         Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kn.


·         Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  iznosi 2.000.000,00 kn.


·         Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.


 


Prihvatljive projektne su aktivnosti grupirane po elementima projekta ( detalji svakog od elementa opisani su u pozivu )


·         Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja


·         Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama


·         Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama


·         Upravljanje projektom i administracija


·         Promidžba i vidljivost


 


Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 3. svibnja 2017. do 15:30 sati


 


Natječajna dokumentacija nalazi se u povezniciObjavljeno: 3.3.2017.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR