Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - Općina Gračac

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 4.7.2017.


DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).


  1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, 
  prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici 
  zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
  zahtjeva;

  2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev 
  podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
  kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u 
  zahtjevu navesti:
  - katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
  - OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

  3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
  dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom 
  korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, 
  priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje 
  potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne 
  samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
  o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
  priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

  Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za 
  podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno 
  Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.


 Objavljeno: 4.7.2017.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR