Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UDŽBENIKA I PRIBORA - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UDŽBENIKA I PRIBORA 13.8.2018.


Na temelju čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13, „Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/18) te čl. 19. Socijalnog programa Općine Gračac za 2018. godinu («Službeni glasnik Općine Gračac» 1/18, 2/18, 7/18), općinska načelnica Općine Gračac objavljuje


 


JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE


TROŠKOVA UDŽBENIKA I PRIBORA


 


Općina Gračac će na temelju Socijalnog programa Općine Gračac za 2018. godinu  sufinancirati nabavu troškova školskog pribora i opreme za sve redovne učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018/2019. koji imaju prebivalište na području Općine Gračac, u iznosu od 500,00 kuna po učeniku jednokratno.


Roditelj ili staratelj učenika, odnosno punoljetni učenik osobno podnosi Zahtjev, predajom u pisarnicu Općine Gračac radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili poštom na adresu: OPĆINA GRAČAC, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac. Ukoliko zahtjev podnosi roditelj ili staratelj za više djece- učenika, može ispuniti zahtjev na jednom obrascu, ali je uz isti obvezan priložiti odgovarajuću dokumentaciju za svakog učenika za kojega traži sufinanciranje. Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u pisarnici Općine Gračac ili na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr u mapi „Javni pozivi, nabave i natječaji“- „Potpore i priznanja“http://gracac.hr/Dokumenti/Zahtjev_za_sufinanciranje_troskova_udzbenika_i_pribora_13.8.2018.docx.


Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu za nabavu školskog pribora i opreme mogu se podnositi najkasnije do 31.10.2018. godine.


Zahtjevu je potrebno priložiti:  1. Dokaz o prebivalištu učenika na području Općine Gračac (uvjerenje od prebivalištu ili


    preslik osobne iskaznice),  1. Dokaz o srodstvu podnositelja i učenika (odnosno statusu staratelja) ukoliko


    zahtjev podnosi roditelj/staratelj- preslik rodnog lista učenika ili dokumenta o statusu


    staratelja)  1. Potvrdu o upisu u osnovnoškolsku odnosno srednjoškolsku ustanovu,

  2. Preslik tekućeg ili žiro računa podnositelja s IBAN brojem.


Isplata novčane nakade isplaćuje se na IBAN račun podnositelja zahtjeva (račun roditelja ili staratelja djece odnosno račun punoljetnog učenika). Ukoliko posjedujete ZAŠTIĆENI RAČUN, molimo Vas da odete u najbližu poslovnicu FINE i ispunite obrazac s naznakom da očekujete novčanu pomoć za učenike prema Socijalnom programu Općine Gračac kao uplatitelja, OIB: 46944306133.


                                                                       Objavljeno: 13.8.2018.


ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR