Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBVEZATNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC - Općina Gračac

OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBVEZATNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC2.10.2018.


Obavijest


o provođenju mjera deratizacije (trovanju štakora)  


CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na vašem području dana


     04.10. - 05.10.2018. godine


                                


Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).


 


Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/ 344 000 radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.


 


Da bi se osigurala uspješnost provedenih mjera, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovništvo se obvezno treba pridržavati slijedećih naputaka:


   1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.


   1. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, osobito otpatke hrane.


   1. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore


   1. Kontrolirati kretanje kućnih ljubimaca i domaćih životinja kako ne bi pristupili mjestima na kojima su postavljene deratizacijske meke.


   1. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.


 


 


Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.


 


 


 


 


Ciklon d.o.o. Zadar


Sanitarna zaštita čovjekove okoline


Put Murvice 14, 23 000 Zadar, Hrvatska


tel: +385 023/ 344 000, fax:023/ 344 001;Objavljeno: 2.10.2018.


ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR