Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Obavijest o besplatnoj mjesečnoj karti za srednjoškolce - putnike - Općina Gračac

Obavijest o besplatnoj mjesečnoj karti za srednjoškolce - putnike5.9.2019.


Obavijest o besplatnoj mjesečnoj karti za srednjoškolce - putnike


 


Sukladno Odluci općinske načelnice Općine Gračac o kriterijima i načinu sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za školsku godinu 2019./2020, Općina Gračac nastavlja sa sufinanciranjem mjesečne učeničke karte 10% odnosno do razlike do punog iznosa, ukoliko isti nije u potpunosti pokriven sufinanciranjem odlukama Vlade RH 100% ili 75% te Zadarske županije o sufinanciranju 15%, odnosno 25% za deficitarna zanimanja. Učenici kod prijevoznika redovito moraju obnavljati mjesečnu kartu, no prijevoz je za sve učenike koji putuju na nastavu i stručnu praksu besplatan.


Kriteriji za stjecanje prava za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola od strane Općine Gračac su:  • da učenik ima prebivalište na području Općine Gračac,

  • da je redoviti učenik srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

  • da učenik kupuje kartu (mjesečni pokaz) za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus ili vlak), osim iznimno u slučaju posebnog prijevoza ugovorenog od strane Zadarske županije

  • da udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta učenika do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara.


            Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema navedenim kriterijima ostvaruju učenici koji pohađaju srednju školu na području Zadarske županije, kao i učenici koji pohađaju srednju školu u susjednim županijama ukoliko su upisali programe obrazovanja kojih nema na upisnom području Zadarske županije ili su upisali programe obrazovanja kojih ima na području Zadarske županije, no troškovi odgovarajućeg prijevoza do škola susjedne županije su jednaki ili niži od troškova prijevoza do škola u Zadarskoj županiji, ili nema odgovarajućeg javnog prijevoza do škola u Zadarskoj županiji.


            Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u mjestu njegova školovanja ili učenik kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti ostvaruju iz drugih izvora.


 


 Objavljeno: 5.9.2019.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR