Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac - Općina Gračac

Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac21.10.2020.


Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. uspješno se privodi kraju. Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni, a 19. listopada 2020. ishođena je privremena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/20-01/000002, URBROJ: 2198/1-07-03/1-20-00007. Ugovor za izvođenje radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu te ugovor za uslugu projektantskog nadzora su završeni. Rok provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (Ref.br. Ugovora: KK.06.3.2.03.0155) je najkasnije do 28. listopada 2020. Do navedenog roka reciklažno dvorište će podnijeti zahtjev za upisom u Očevidnik reciklažnih dvorišta te će završiti Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac. Time će biti ispunjeni svi ciljevi projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac. Općina Gračac će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara. Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici http://www.gracac.hr/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.
Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Gračac.Objavljeno: 21.10.2020.


  • GRAČAC Hrvatska

    Posljednje novosti

    banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR