Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Obavijest o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola - Općina Gračac

Obavijest o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola1.9.2021.


 


Sukladno Odluci općinskog načelnika Općine Gračac o kriterijima i načinu sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Općina Gračac nastavlja sa sufinanciranjem mjesečne učeničke karte 10% odnosno razlike do punog iznosa, ukoliko isti nije u potpunosti pokriven sufinanciranjem odlukama Vlade RH te Zadarske županije.  


Kriteriji za stjecanje prava za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola od strane Općine Gračac su:


-   da učenik ima prebivalište na području Općine Gračac,


-   da je redoviti učenik srednje škole u školskoj godini 2021./2022.


-   da učenik kupuje kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus ili vlak), osim iznimno u slučaju posebnog prijevoza


-   da udaljenost od adrese mjesta prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.


Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema navedenim kriterijima ostvaruju učenici koji pohađaju srednju školu na području Zadarske županije te u susjednim županijama.


 


Pravo sufinanciranja ne ostvaruje učenik:


-   koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u mjestu njegova školovanja,


-   kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti ostvaruju iz drugih izvora.
Objavljeno: 1.9.2021.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR