Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC - Dokumenti

Financijska izvješća

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća
ikona
22.11.2022.  FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU   
dividerikona
22.11.2022.  IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I -IX 2022   
dividerikona
31.1.2022.  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU   
dividerikona
23.2.2021.  ISPRAVAK IZVJEŠTAJA - KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC   
dividerikona
15.2.2021.  IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2020. G.   
dividerikona
29.1.2020.  Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanprpračunskih korisnika za 2019. godinu   
dividerikona
23.1.2019.  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu   
dividerikona
8.2.2018.  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 20...   
dividerikona
1.2.2017.  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu   
dividerikona
Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Gračac za 2015 godinu   
dividerikona
Financijsko izvješće knjižnice i čitaonice Gračac, za 2014 godinu   
divider