Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB I UPUTE S ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI - Općina Gračac

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB I UPUTE S ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI29.4.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA                  


ZADARSKA ŽUPANIJA              


OPĆINA GRAČAC


Općinsko izborno povjerenstvo


KLASA: 013-03/14-01/01       


URBROJ: 2198/31-02-14-3


GRAČAC, 29. travnja 2014. g.


         Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeće Mjesnog odbora Srb objavljuje


OBAVIJEST


O RASPISIVANJU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SRB


Općinsko vijeće Općine Gračac donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnog odbora Srb koji će se održati 1. lipnja 2014. godine te Odluku o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva, koje su objavljene u „Službenom glasniku Općine Gračac“ 3/14 od 28. travnja 2014. godine, a stupile na snagu 29. travnja 2014. godine.


Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeće Mjesnog odbora Srb u sastavu: Bojana Fumić, Sandra Kukić i Svjetlana Valjin, nalazi se u zgradi Općine Gračac, Park sv. Jurja 1 u Gračacu, I kat desno, s uredovnim vremenom svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.


Ostali kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva su:


Telefon: 023773007


Telefaks: 023773004


E-mail: op-gracac@zd.t-com.hr, adtajnik-gracac@zd.t-com.hr,


Mobilni telefoni: 0913007771 (Bojana Fumić), 0913007033 (Sandra Kukić), 0913007772 (Svjetlana Valjin)


Svi potrebni obrasci za postupak predlaganja lista i očitovanja o prihvaćanju kandidature mogu se dobiti u Općinskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr- www.gracac.hr/sadrzaj/izbori/izbori-za-vijece-mjesnog-odbora-srb.php.


 


Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature mogu se ovjeriti pri Općinskom izbornom povjerenstvu ili kod javnog bilježnika.


OBVEZNE UPUTE BR. 1. S ROKOVIMA IZBORNIH RADNJI


Područje Mjesnog odbora Srb obuhvaća naselja: Begluci,  Brotnja, Dabašnica, Drenovac Osredački, Dugopolje, Kaldrma, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Neteka, Osredci, Srb, Donja Suvaja, Gornja Suvaja, Tiškovac Lički i Zaklopac.


         Izbori za vijeće Mjesnog odbora Srb održat će se u nedjelju, 1. lipnja 2014. godine u vremenu od 07, 00- 19, 00 sati.


         U vijeće Mjesnog odbora Srb bira se 7 članova.


         Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbor.


Članove vijeća Mjesnog odbora Srb biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.


Članovi vijeća Mjesnog odbora Srb biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje Mjesnog odbora Srb čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području Mjesnog odbora Srb i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća Mjesnog odbora Srb.


         Za člana vijeća Mjesnog odbora Srb može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području Mjesnog odbora Srb.


         Kandidacijske liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Srb predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači s prebivalištem na području Mjesnog odbora Srb.


         Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti 50 potpisa.


         Uz prijedlog kandidacijske liste obavezno se dostavlja i očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva.


         Prigovori zbog nepravilnosti postupka kandidiranja te nepravilnosti u postupku izbora podnose se u roku od 48 sati od izvršene radnje na koju je stavljen prigovor.


          O prigovoru odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo u roku od 48 sati rješenjem.


         Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku od 48 sati od primitka rješenja o prigovoru.


         Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji putem Općinskog izbornog povjerenstva.


Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Srb moraju biti dostavljeni i zaprimljeni pri Općinskom izbornom povjerenstvu za provedbu izbora za vijeće Mjesnog odbora Srb (u daljem tekstu: Izborno povjerenstvo) najkasnije do 13. svibnja 2014. godine do 15,00 sati.


Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljane predložene liste kao i zbirnu listu i to u roku 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista putem službene internetske stranice Općine Gračac www.gracac.hr te oglasnih ploča u sjedištu Općine Gračac u Gračacu te u sjedištu Mjesnog odbora Srb u Srbu, dakle, najkasnije do 16. svibnja 2014. godine do 15,00 sati.


Izborna promidžba počinje odmah nakon objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24.00 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 30. svibnja 2014. godine do 24.00 sata.


Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od 31. svibnja 2014. godine od 00.00 sati do 1. lipnja 2014. godine do 19.00 sati.


Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 22. svibnja 2014. godine do 24.00 sata.


Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 8 dana prije održavanja izbora, dakle do 24. svibnja 2014. godine do 24.00 sata.


Glasovanje traje neprekidno 1. lipnja 2014. godine od 7,00 do 19.00 sati.


Biračko mjesto se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati.


Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 2. lipnja 2014. godine do 7.00 sati.


Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do 3. lipnja 2014. godine do 19.00 sati.


OPĆINA GRAČAC 


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


 Objavljeno: 29.4.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR