Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Baltazar" Gračac - Općina Gračac

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Baltazar" Gračac15.6.2015.


Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Baltazar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje:


Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Baltazar" Gračac


Objavljeno: 15.6.2015.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR