Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE GRAČAC ZA AKADEMSKU GODINU 2020/2021. - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE GRAČAC ZA AKADEMSKU GODINU 2020/2021.28.12.2020.


Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na Obrascu „Prijava na Javni poziv za stipendiju“ koji se može preuzeti na www.gracac.hr ili u Općini Gračac, predajom u pisarnicu Općine Gračac radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, poštom na adresu: OPĆINA GRAČAC, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac ili na adresu elektroničke pošte gracac@gracac.hr. Obrazac se osobno potpisuje te se uz njega prilaže propisana dokumentacija. Rok za dostavu prijava na Poziv je od dana objave do zaključno 25. siječnja 2021. godine.
Objavljeno: 28.12.2020.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 2 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR