Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Gračac u 2021. godini - Općina Gračac

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i ostalih organizacija civilnog društva u okviru javnih potreba Općine Gračac u 2021. godini26.1.2021.


 


Rok za prijavu na Javni natječaj  je 25. veljače 2021. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijava je dostavljena u roku ako je dostavljena do 25.02.2021.  godine, do 15:00 sati.


Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.


 
Objavljeno: 26.1.2021.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR