Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA - Općina Gračac

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA15.2.2023.


Slijedom utvrđene Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija (u privitku), potpisivanje ugovora u prostorijama Općine Gračac započinje u utorak, 21. veljače 2023. godine te se odvija svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati. Studenti se mogu javiti radi dogovora oko drugog načina dostave (elektroničkom poštom, poštom na kućnu  adresu) putem telefona na broj 023773007 ili putem elektroničke pošte gracac@gracac.hr. Ugovore dostavljene elektroničkom poštom studenti trebaju ispisati u tri primjerka, sva tri potpisati te sva tri dostaviti poštom na adresu Općine Gračac na potpis i ovjeru od strane Općine Gračac, nakon čega će im poštom na kućnu adresu biti vraćen jedan primjerak ugovora. Studenti koji zatraže dostavu ugovora na kućne adrese dobit će poštom sva tri primjerka potpisana i ovjerena od strane Općine Gračac. Nakon što ih sve potpišu, dva primjerka žurno trebaju dostaviti poštom na adresu Općine Gračac, a zadržati jedan primjerak ugovora.               


Molimo studente da se, sukladno gore navedenim uputama, žurno odazovu potpisivanju ugovora, budući da će isplate započeti nakon što svi studenti potpišu i dostave ugovore.Objavljeno: 15.2.2023.


ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR