Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR GRAČAC - Dokumenti

Financijska izvješća

Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća
ikona
23.2.2021.  Plan javne nabave za 2021. godinu.   
dividerikona
15.2.2021.  Financijski izvještaj za 2020. godinu.   
dividerikona
20.5.2020.  Financijski izvještaj I kvartal 2020. godine   
dividerikona
30.1.2020.  Financijsko izvješće za 2019. godinu.   
dividerikona
16.1.2020.  Financijski plan za 2020.   
dividerikona
16.1.2020.  Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.   
dividerikona
18.10.2019.  Financijsko izvješće III kvartal 2019. godinu.   
dividerikona
24.7.2019.  Financijsko izvješće II kvartal 2019. godinu.   
dividerikona
11.4.2019.  Financijski izvještaj za I kvartal 2019. godine.   
dividerikona
1.3.2019.  Bilješke uz Financijski izvještaj za 2018. godinu   
dividerikona
31.1.2019.  Financijsko izvješće III kvartal 2018. godinu.   
dividerikona
31.1.2019.  Financijski izvještaj za 2018. godinu.   
dividerikona
29.1.2018.  Financijski izvještaj za 2017. godinu   
dividerikona
7.12.2017.  Financijski izvještaj III kvartal 2017.   
dividerikona
28.7.2017.  Financijski izvještaj II kvartal 2017.   
dividerikona
1.4.2017.  Financijski izvještaj I kvartal 2017.   
dividerikona
1.4.2017.  Rebalans Financijskog plana 2017.   
dividerikona
30.1.2017.  Financijski izvještaj za 2016. godinu.   
dividerikona
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima   
dividerikona
Financijsko izvješće za 2015. godinu   
dividerikona
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja - 31.prosinca 2014. godine   
dividerikona
Financijski plan 2017.   
divider