Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA UREĐENJE OKUĆNICA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC ZA 2019. GODINU - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA UREĐENJE OKUĆNICA NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC ZA 2019. GODINU4.6.2019.


JAVNI POZIV za dodjelu potpora za uređenje okućnica na području Općine Gračac za 2019. godinu


 


VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA: 200.000,00 kn.


VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA PO PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 70% iznosa investicije i to do maksimalnih 5.000,00 kn.


 


MOGUĆI PODNOSITELJI: a) fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Gračac na adresi objekta za koji podnose prijavu koje su vlasnici ili zakoniti korisnici obiteljskih kuća s podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Gračac (moraju biti podmirene sve obveze podnositelja prema Općini Gračac osobno te sve obveze za obiteljsku kuću koja je predmet prijave, bez obzira tko od članova kućanstva je podnositelj, a tko obveznik), b) predstavnici stambenih zgrada s područja Općine Gračac.


CILJ DODJELE POTPORE: potaknuti stanovništvo na uređenje okućnica u cilju poboljšanja izgleda naselja, tako da se prihvatljivim zahvatima po ovom pozivu smatraju: izrada i uređenje ograda, parkinga, prilaza kućama ili zgradama, sadnja i hortikulturno uređenje okućnica (cvijeće, travnjaci, živice, ukrasno grmlje i stabla), stvaranje dodatnih sadržaja na okućnici i sl.


 


ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA: Obrazac prijave zainteresirani mogu dobiti u Općini Gračac ili preuzeti na internetskim stranicama www.gracac.hr. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnica – ne otvaraj“. Prijave za dodjelu potpora moraju biti zaprimljene u Općini Gračac najkasnije do 19. lipnja 2019. do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.


Više o javnom pozivu možete pogledati u dokumentu u privitku ove obavijesti.


 


 Objavljeno: 4.6.2019.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR