Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. - Dokumenti

Analiza vode

Dojava stanja vodomjera Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Analiza vode Nabava Zaštita osobnih podataka
ikona
13.6.2024.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2024 - Gračac   
dividerikona
13.6.2024.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2024 - Srb   
dividerikona
29.2.2024.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2024 - Srb   
dividerikona
29.2.2024.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2024 - Gračac   
dividerikona
29.2.2024.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2024 - Bruvno   
dividerikona
21.12.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 04/2023 - Gračac   
dividerikona
21.12.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2023 - Bruvno   
dividerikona
21.12.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 04/2023 - Srb   
dividerikona
7.11.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 03/2023 - Srb   
dividerikona
7.11.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 03/2023 - Gračac   
dividerikona
2.8.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2023 - Srb   
dividerikona
2.8.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2023 - Gračac   
dividerikona
9.6.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2023   
dividerikona
25.5.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2023 - Gračac   
dividerikona
25.5.2023.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2023 - Bruvno   
dividerikona
29.11.2022.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 04/2022   
dividerikona
21.9.2022.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 03/2022   
dividerikona
10.6.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac)-9.uzorak   
dividerikona
6.6.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac)-8.uzorak   
dividerikona
28.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 7. uzorak   
dividerikona
25.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 6.uzorak   
dividerikona
24.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 4.uzorak   
dividerikona
24.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 3.uzorak   
dividerikona
24.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 5.uzorak   
dividerikona
24.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 2.uzorak   
dividerikona
23.5.2022.  Ponovljeno uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju (Gračac) - 1.uzorak   
dividerikona
23.5.2022.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 02/2022   
dividerikona
1.3.2022.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2022   
dividerikona
7.2.2022.  Ponovljeni izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju - SUKLADNO   
dividerikona
29.1.2022.  Obavijest o ispravnosti vode za piće - ponovljeni uzorak   
dividerikona
29.1.2022.  Ponovljeni izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju - SUKLADNO   
dividerikona
27.1.2022.  Obavijest o neispravnosti vode za piće   
dividerikona
14.12.2021.  Izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju 04/2021   
dividerikona
11.10.2021.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 03/2021   
dividerikona
13.7.2021.  Izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju 02/2021 (Vodospreme Gračac i Srb)   
dividerikona
19.5.2021.  Izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju 02/2021   
dividerikona
23.3.2021.  Izvještaj o ispitivanju voda za ljudsku potrošnju 01/2021   
dividerikona
3.2.2021.  Plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju u 2021. godini   
dividerikona
3.2.2021.  Izvještaj o ispitivanju vode - Prošireni monitoring 2020.   
dividerikona
23.12.2020.  Izvještaj o ispitivanju vode 04/2020   
dividerikona
24.9.2020.  Izvještaj o ispitivanju vode 03/2020   
dividerikona
30.6.2020.  Izvještaj o ispitivanju vode 02/2020   
dividerikona
16.3.2020.  Obavijest o nesukladnom uzorku vode - Bruvno   
dividerikona
16.3.2020.  Izvještaj o ispitivanju vode 01/2020   
dividerikona
30.12.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode 04/2019   
dividerikona
22.11.2019.  Obavijest o nesukladnom uzorku vode - Bruvno   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o nesukladnom uzorku vode - Bruvno   
dividerikona
21.10.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode 03/2019 - dopuna   
dividerikona
21.10.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode 03/2019   
dividerikona
26.6.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode 02/2019   
dividerikona
14.3.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode 1/2019   
dividerikona
16.1.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode - Srb   
dividerikona
16.1.2019.  Izvještaj o ispitivanju vode - Gračac   
dividerikona
7.1.2019.  Izvještaj o ponovljenom ispitivanju vode- Vodosprema Srb   
dividerikona
7.1.2019.  Izvještaj o ponovljenom ispitivanju vode- Vodosprema Štikada i Vodosprema Bruvno   
dividerikona
20.12.2018.  Izvještaj o ispitivanju vode 04/2018   
dividerikona
24.9.2018.  Izvještaj o ispitivanju vode 03/2018   
dividerikona
26.6.2018.  Izvještaj o ispitivanju vode 02/2018   
dividerikona
5.4.2018.  Izvještaj o ponovljenom ispitivanju vode na vodozahvatu Štikada   
dividerikona
21.3.2018.  Izvještaj o ispitivanju vode 01/2018   
dividerikona
25.1.2018.  Izvještaj o ispitivanju sirove vode bez prethodne dezinfekcije   
dividerikona
15.1.2018.  Plan uzorkovanja za 2018.g.   
dividerikona
9.1.2018.  Izvještaj o ispitivanju vode 4/2017   
dividerikona
14.8.2017.  Izvještaj o ispitivanju vode 3/2017   
dividerikona
9.5.2017.  Izvještaj o ispitivanju vode 2/2017   
dividerikona
7.2.2017.  Izvještaj o ispitivanju vode 1/2017   
dividerikona
30.1.2017.  Izvještaj o ispitivanju sirove vode bez prethodne dezinfekcije   
dividerikona
Plan uzorkovanja za 2017. godinu   
dividerikona
Izvještaj o ispitivanju vode 4   
dividerikona
Izvještaj o ispitivanju vode 3   
dividerikona
Izvještaj o ispitivanju vode 2   
dividerikona
Izvještaj o ispitivanju vode 1   
divider