Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. - Dokumenti

Nabava

Dojava stanja vodomjera Odluke i objave Pristup informacijama Financijska izvješća Analiza vode Nabava Zaštita osobnih podataka
ikona
20.3.2024.  Ažurirani plan nabave za 2023. godinu   
dividerikona
26.9.2023.  Ažurirani plan nabave za 2023. godinu   
dividerikona
1.6.2023.  Ažurirani plan nabave za 2023.godinu   
dividerikona
26.4.2023.  Obavijest o nadmetanju - opskrba električnom energijom   
dividerikona
26.4.2023.  Plan nabave za 2023. godinu   
dividerikona
23.1.2023.  Izmjene i dopune Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
9.1.2023.  Plan nabave za 2022. godinu   
dividerikona
8.10.2021.  Plan nabave za 2021. godinu   
dividerikona
28.7.2020.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
16.7.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
8.5.2019.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - JDNVO-1/2019   
dividerikona
9.4.2019.  Odluka o početku provedbe postupka jednostavne nabave - JDNVO-1/2019   
dividerikona
20.2.2019.  Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa - nadopuna.   
dividerikona
22.11.2018.  Popis gospodarskih subjekata s kojima "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javn...   
dividerikona
19.1.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
30.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
divider